EKO-WOD" Sp. z o. o - Eko-wod Sp. z o.o.

Przejdź do treści
PROFIL DZIAŁALNOŚCI
 
 Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o. o. w Świdnicy jest prężnie działającym przedsiębiorstwem o ustabilizowanej pozycji na rynku, którego głównym profilem działalności są roboty inżynieryjne branży sanitarnej i hydrotechnicznej w zakresie:
 • budownictwo wodno-inżynieryjne i melioracje,
 • budowle hydrotechniczne - wały      przeciwpowodziowe, jazy, śluzy, mosty, stopnie, zasuwy, mury kamienno-betonowe, mury głębinowe,
 • sieci wodociągowe i stacje uzdatniania wody,
 • kanalizacje sanitarne i oczyszczalnie ścieków,
 • zbiorniki wodne i stawy rybne,      
 • rekultywacja użytków rolnych, hałd i składowisk odpadów,
 • budowa dróg rolnych i leśnych;
 
 
Oferta przedsiębiorstwa obejmuje również:
 • usługi sprzętowo-transportowe,
 • hurtową sprzedaż materiałów budowlanych i instalacyjnych (Hurtownia),
 • usługi z zakresu badań technicznych pojazdów (Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów).
 
DOŚWIADCZENIE

Dotychczas wykonaliśmy:
 • ponad 850 km sieci i przyłączy kanalizacyjnych,
 • ponad 300 przepompowni ścieków,
 • 5 oczyszczalni ścieków,
 • ponad 350 km sieci i przyłączy wodociągowych,
 • kilkadziesiąt robót hydrotechnicznych,
 • o łącznej wartości ponad 850 mln PLN … kolejne inwestycje w toku.
 
Bogate doświadczenie, rozbudowane zaplecze maszynowo-sprzętowe i ogromny potencjał naszych pracowników w połączeniu z priorytetowym traktowaniem najwyższej jakości usług to najważniejsze atuty, dzięki którym Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o. o. osiągnęło pozycję na rynku dającą mandat do gwarantowania Klientom terminowej i profesjonalnej realizacji nawet wyjątkowo trudnych inwestycji budowlanych.
tel. (74) 85-240-15
tel. (74) 85-240-79
tel. (74) 85-219-76
fax (74) 85-231-97
REGON: 890240769
NIP: 884-10-06-531
KRS: 0000062078
Kapitał zakładowy: 162.300 zł
Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych
"EKO-WOD" Sp. z o.o.
58-100 Świdnica
ul. Towarowa 12-14
Wróć do spisu treści