Obiekty Hydrotechniczne - Eko-wod Sp. z o.o.

Przejdź do treści
 
OBIEKTY HYDROTECHNICZNE
 
 • Wrocław - Remont Śluzy Mieszczańskiej na rzece Odra Południowa we Wrocławiu km 252,3-252,8
 • Lubachów - Remont ubezpieczeń brzegowych i dennych na rzece Bystrzycy w km 83+300÷85+500 w m. Lubachów
 • Wały ZW Topola - rz. Nysa Kłodzka km 2+155-2+850
 • Świdnica - Ubezpieczenie brzegów rz. Bystrzycy w km 70+107,5÷70+228,5 w Świdnicy
 • Świdnica - Wał rzeki Bystrzycy w km 69+500÷69+570; 70+100÷70+210. Teren miasta Świdnica oraz Zawiszów
 • Międzylesie - Lipowa - Wały Nysy Kłodzkiej,
 • Polder Kotowice – etap I – wały Siechnice – Groblice (kontynuacja pozostałych do wykonania robót), gm. Św. Katarzyna
 • Radwanice – modernizacja wału polderowego na odcinku (droga opolska – Siechnice), gm. Św. Katarzyna. Radwanice- przebudowa wału p/powodziowego polderu Oławka obiekt WWW nr 2. Cześć: Przepusty wałowe i ochrona pompowni Czechnice
 • Wrocław - Zabezpieczenie osuwiska skarpy wału rozdzielającego rz. Odrę od Kanału Miejskiego we Wrocławiu
 • Dobrzeń Wielki - Modernizacja głowy górnej śluzy pociągowej „Dobrzeń” na rzece w km 164,00-164,20m w m. Dobrzeń Wielki obejmującej: rozbudowę głowy górnej śluzy pociągowej, rozbudowę budynku sterowni śluzy oraz budowę elementów zagospodarowania terenu śluzy (droga dojazdowa, plac manewrowy, linie elektroenergetyczne, oświetlenie zewnętrzne).
 • Wały rzeki Piławy – Mościsko remont wałów przeciwpowodziowych gm. Dzierżoniów
 • Roboty przygotowawcze dla modernizacji komory północnej obiektu Śluza Sławięcice w ramach projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II
 • Jaz Ryczeń – remont jazu na rzece Barycz, gm. Góra
 • Jaz na rzece Dobra – remont jazu, gm. Dobroszyce
 • Jaz ruda Milicka – remont jazu na rzece Prądnia, gm. Milicz
 • Lipki – Oława – modernizacja obwałowań, gmina Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM) zadanie 1, zadanie 2.
 • Tarnawka – odbudowa koryta potoku gm. Żarów
 • Malczyce – budowa stopnia wodnego na rzece Odrze
 • Wrocław WWW – prace ubezpieczeniowe i wykończeniowe w ramach zadania „Pogłębienie i poszerzenie kanałów Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) oraz przystosowanie stopnia Rędzin do przepuszczenia wód powodziowych
 • Wrocław – remont ubezpieczeń Kanału Powodziowego na dolnym stanowisku jazu Bartoszowice
tel. (74) 85-240-15
tel. (74) 85-240-79
tel. (74) 85-219-76
fax (74) 85-231-97
REGON: 890240769
NIP: 884-10-06-531
KRS: 0000062078
Kapitał zakładowy: 162.300 zł
Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych
"EKO-WOD" Sp. z o.o.
58-100 Świdnica
ul. Towarowa 12-14
Wróć do spisu treści