Wodociągi, SUW EKO-WOD" Sp. z o. o - Eko-wod Sp. z o.o.

Przejdź do treści
 
WODOCIĄGI, SUW
 
 • Ostroszowice - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i modernizacja Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody
 • Stare Bogaczowice - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Stare Bogaczowice Etap II, III, IV, V, VI
 • Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączami we wsiach Łosice, Dąbrowica, Dobroszów i Januszkowice
 • Żarów - Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów
 • Wałbrzych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu
 • Skanalizowanie i zwodociągowanie m. Niesulice wraz z budową rurociągu tocznego i wodociągu przesyłowego do Ołoboku, modernizacja stacji uzdatniania wody w Ołoboku oraz skanalizowanie m. Kalinowo,
 • Budowa przesyłowej sieci wodociągowej z SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śląskiej i Witkowa
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarno – grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Kolsko oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Tyrszeliny – etap I i II
 • Jaworzyna Śląska - Budowa odcinka sieci wodociągowej w ramach zadania „Budowa kanalizacji wraz z wymianą sieci wodociągowej w północnej części Jaworzyny Śląskiej
 • Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, a także przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kłobuczyn
 • Budowa wodociągu tranzytowego ø 400mm Lubachów – Pieszyce – Dzierżoniów - Bielawa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tel. (74) 85-240-15
tel. (74) 85-240-79
tel. (74) 85-219-76
fax (74) 85-231-97
REGON: 890240769
NIP: 884-10-06-531
KRS: 0000062078
Kapitał zakładowy: 162.300 zł
Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych
"EKO-WOD" Sp. z o.o.
58-100 Świdnica
ul. Towarowa 12-14
Wróć do spisu treści